Klassieke Homeopathie.

Het lichaam in balans brengen door de eigen krachten in het lichaam te stimuleren met homeopathie.

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert en versterkt. Gezondheid kunnen we zien als een toestand van evenwicht binnen ons lichaam. Bij verstoringen is het lichaam vaak heel goed in staat om zelf het evenwicht te herstellen.

Soms echter blijven klachten bestaan die niet ‘vanzelf’ overgaan. In zulke gevallen schiet het zelfgenezend vermogen tekort en is hulp nodig. Homeopathie versterkt het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Hierbij gaat het er in eerste instantie niet om de klacht zo snel als mogelijk weg te nemen, maar om het (hele) lichaam te stimuleren zodat het zelf het genezingsproces weer op gang kan brengen. Doel is het herstellen van de balans in het lichaam die door ziekte verstoord is.

De hele mens wordt behandeld

In de homeopathie wordt dus altijd de hele mens behandeld en niet alleen de klacht. Bij deze holistische mensvisie gaan we ervan uit dat de mens niet moet worden opgesplitst in allerlei onderdelen maar moet worden gezien als een eenheid van lichaam en geest, in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

Mijn visie:
 • De mens als geheel staat centraal
 • Gebruik van natuurlijke homeopathische geneesmiddelen
 • Lichaam, geest en emotie meer in balans brengen
 • Volgen van een gezond leefpatroon, o.a. door een meer gepaste voeding

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Bekijk de video

Homeopathie helpt bij verschillende ziektebeelden

Homeopathie bij allergieën

Een allergie is een opgebouwde overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. De stoffen zelf behoeven op zich niet schadelijk te zijn. De reactie van het lichaam is het aanmaken van antistoffen in een zodanige grote dosis, dat de patiënt hier ziek van wordt. Allergieën komen steeds vaker voor, ze kunnen zich uiten op de huid, de slijmvliezen, de luchtwegen, de darmen. Soms zijn ze seizoensgebonden zoals hooikoorts, anderen hebben verband met voedsel zoals melk, ei, tarwe of bepaalde stoffen zoals nikkel, kleurstoffen, huismijt. De bekende vormen van allergie zijn eczeem, netelroos, allergische astma, hooikoorts en voedselallergie. Slaperigheid, concentratiestoornissen, hyperacitivteit en/of aggressiviteit kunnen alswel symptomen van een allergie zijn.

Zowel de homeopathie als de reguliere geneeskunde zien allergiesymptomen als een bijzondere, meestal heftige uiting van het immuunsysteem van de mens. Bij de behandeling echter zijn verschillen waarneembaar. Regulier adviseert men vooral om het schadelijke allergeen te mijden, of men geeft antihistaminica of hormonen, die de allergische reactie onderdrukken. Soms is een prikpen nodig, wanneer er kans is op een anafylactische shock. Ook kan men met een desensibilisatie-prikkuur het lichaam langzaam laten wennen aan de stof waar men allergisch voor is.

De homeopaat zoekt een homeopathisch middel, dat zowel bij de individuele allergiesymptomen past als bij het verdere totale functioneren en het karakter van de patiënt. Daarbij bestaat de mogelijkheid om op de acute allergiesymptomen een acuut middel voor te schrijven welk tijdens een acute periode ingenomen kan worden. Elke behandeling wordt individueel afgestemd.

Homeopathie bij RSI klachten zoals tenniselleboog of muisarm

RSI is een afkorting van Repetitive Strain Injury. Dat betekent een blessure door een herhaalde belasting. Door steeds dezelfde bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden ontstaat een continue spierspanning die spier-, pees- en gewrichtsklachten veroorzaakt. De bekendste vormen van RSI zijn de tenniselleboog of de muisarm maar er vallen wel 23 aandoeningen onder het verzamelbegrip RSI. RSI klachten komen meestal voor bij de schouders, armen en nek en in veel mindere mate bij de benen of voeten. Meestal ontstaan de klachten geleidelijk maar het klachtenverloop kan enorm verschillen per persoon. Wat vaak met tintelingen of een koud gevoel begint kan leiden tot chronische pijn en krachtverlies.

De behandeling moet altijd met het aanpassen van de werk/leefomgeving beginnen. Hulpmiddelen als bijvoorbeeld de rsi-muis, een ergonomisch toetsenboord of de juiste bureaustoel kunnen al enig verlichting brengen. Verders is een goede verhouding tussen rust en beweging van groot belang voor een goede herstel. Met de aanpassingen en een homeopathisch middel kan het genezingsproces behoorlijk versneld worden.

Homeopathie bij griep en verkoudheid

In deze tijd van het jaar hebben mensen vaak last van verkoudheid, hoest en griep. Homeopathische middelen kunnen naast het extra gebruik van voldoende vitamine C deze klachten voelbaar verbeteren. Ook hier kijkt de homeopaat naar de hele mens en zoekt het bijpassende middel. Zo kan iemand steeds maar een loopneus en kribbelhoest hebben, bij iemand anders slaan meteen alle klachten op de luchtwegen, de derde klaagt elke keer over verkoudheid die samen gaat met gewrichtspijnen. De verschillen in symptomen kunnen veelal uiteenlopen. Juist in perioden van ziektes is het van groot belang dat u goed naar u lichaam luistert en voldoende rust neemt. Daarmee helpt u te voorkomen dat ziektes in steeds heftiger vorm terug kunnen komen.

Bericht in het Medisch dossier, jaargang 9, nr 2, februari 2007

Twee placebogecontroleerde onderzoeken (waarvan er één bijna 300 patiënten betrof) hebben aangetoond dat homeopathie snel een verkoudheid kan verhelpen. Twee andere experimentele onderzoeken hebben laten zien dat homeopathische remedies bij verkoudheid resultaten hebben die vergelijkbaar zijn met die van aspirine. Homeopathie blijkt ook doeltreffend te werken voor symptomen die op verkoudheid lijken en die door een allergie worden veroorzaakt.

Homeopathie bij oorklachten

Veel kinderen en volwassenen, hebben regelmatig last van hun oren. Zeker rond deze tijd van het jaar wanneer de verkoudheid weer heerst, komen de oorklachten op. Het gevolg van regelmatige verkoudheden en oorontstekingen kan zijn dat er slijm en vocht in de buis van Eustachius achterblijft. Hierdoor kan gehoorvermindering optreden en blijft er ook een vatbaarheid voor een nieuwe infectie bestaan. Het plaatsen van buisjes wordt vaak door artsen aangeraden. Zeker bij jonge kinderen is het van belang dat zij goed horen omdat de spraakontwikkeling anders ook niet goed verloopt. Vaak gebeurt het, dat wanneer de buisjes er weer uit zijn, de klacht terugkeert. Zo kan iemand op latere leeftijd nog last hebben van oorklachten, die al in de kindertijd zijn ontstaan. In de homeopathiepraktijk komen doorgaans veel kinderen met oorklachten en voortdurende verkoudheden. Een homeopaat behandelt ze door het middel te kiezen op de overeenkomsten met het type kind en de klachten. Zo wordt hetzelfgenezend vermogen geprikkeld en herstelt de klacht. Homeopathie zorgt ervoor dat chronische verkoudheden en ontstekingen stoppen. Hierdoor is het plaatsen van buisjes vaak al niet meer nodig, de klachten worden van binnenuit opgelost. Bron: Nieuwsbrief NVKH.

Homeopathie bij hoofdpijn en migraine

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht, bijna iedereen heeft er wel eens last van. Het is niet altijd mogelijk om achter de oorzaken van hoofdpijn te komen. Ook zijn er verschillende vormen van hoofdpijn die hieronder in het kort beschreven zijn.

Spanningshoofdpijn – ontstaat meestal door een verhoogde spierspanning die door een verkeerde houding, door emotionele spanningen en / of stress kan ontstaan.

Migraine – kenmerkt zich door voorafgaande symptomen zoals flikkeringen voor de ogen, misselijkheid en / of vreemde gewaarwordingen. Mensen met migraine voelen daardoor een aanval vaak aankomen. Migraine gaat meestal gepaard met overgeven en komt regelmatig terug.

Clusterhoofdpijn – aanvallen van migraineachtige hoofdpijn die binnen een bepaalde periode heel vaak voorkomen en dan weer lange tijd niet.

Soms treed hoofdpijn na een ongeluk, na een zware stoot op het hoofd of door medicijnengebruik op. Raadpleeg altijd u huisarts als u ineens heel intense hoofdpijn heeft, hoofdpijn samen gaat met andere symptomen zoals flauw vallen, veranderingen in gevoelsensaties of geheugenverlies of als uw hoofdpijn ineens anders wordt dan dat hij altijd was. Als u last heeft van hoofdpijn kan door homeopathische middelen veel verlichting bereikt worden. Omdat de homeopaat het middel heel specifiek op u als mens met de bijhorende hoofdpijn af kan stemmen zijn er heel goede resultaten mogelijk.

Homeopathie bij overgangsklachten

 • Opvliegers
 • Versterkt zweten
 • Slaapproblemen
 • Droogte van de huid, de slijmvliezen
 • Sterke stemmingswisselingen

De bovenstaande symptomen kunnen optreden tijdens de overgang. Niet iedere vrouw heeft daar last van en bij sommigen is het maar in heel lichte mate. Maar als de klachten het dagelijkse functioneren belemmeren en de overgang als last ervaren wordt kan het echter zinvol zijn om homeopathisch te behandelen. Door een homeopathisch middel kunnen de frequentie en/of intensiteit van de overgangsklachten sterk verminderen en kan ook de menopauze als prettige periode ervaren worden.

Homeopathie bij eczeem en andere huidklachten

Huidproblemen komen steeds vaker voor. Inmiddels heeft in de meeste landen één op de vijf kinderen en één op de twaalf volwassenen in enige mate eczeem. Eczeem is tegenwoordig een van de meest voorkomende huidziekten. De oorzaken liggen onder andere in het steeds giftigere milieu waarin wij leven en/of in een aangeboren allergische aanleg die zich vaak uit in een atopisch (vorm van overgevoeligheid)eczeem. Het afweermechanisme van de mens reageert dan op een te heftige manier op vreemde stoffen uit de omgeving. Wie allergische aanleg heeft, zal dan ook gemakkelijk eczeem, astma of hooikoorts krijgen en soms zelfs meerdere van die klachten.

Eczeem kan vooral door de jeuk en het infectiegevaar na het open krabben voor overlast zorgen.

Bij hardnekkig eczeem wordt door huisarts en dermatoloog vaak een zalf of crème met bijnierschorshormonen (corticosteroïden) gegeven; voordeel hiervan is een vrij snelle verbetering van de symptomen, nadeel (met name bij langdurig gebruik) is het dunner worden en verkleuren van de huid en het verschuiven van het eczeem naar andere plekken van het lichaam. De homeopathische behandeling heeft tot doel het genezende vermogen van het lichaam, en dus ook van de huid, te verbeteren. Dit gebeurt meestal door een natuurlijk middel te zoeken dat bij de gehele persoon past, niet alleen de huidklachten zijn belangrijk. Geduld is vaak noodzakelijk omdat huidklachten die al lange tijd bestaan ook de tijd nodig hebben om te genezen.

Homeopathie bij hooikoorts

Deze allergische aandoening waar vooral in het voorjaar veel mensen last van hebben is goed met homeopathie te behandelen. De homeopaat kijkt eerst waar u het meest last van heeft. Zijn het de ogen die jeuken en tranen, is het vooral de neus die loopt, zijn het de niesaanvallen die voor overlast zorgen, komen ook luchtwegklachten erbij of is het een combinatie ervan.

Op dit beeld wordt tijdens de acute fase een homeopathisch middel gegeven. Vaak zijn het planten zoals Euphrasia (oogtroost), Alium cepa (ui) of Sabadilla (sabadilkruid) die hier goed hun werk doen. Verder kijkt de homeopaat naar uw hele gesteldheid (constitutie) en kijkt of het (acute) hooikoortsmiddel bij de constitutie past. Soms komt het hooikoortsmiddel met de constitutie overeen, bij veel mensen is een ander middel nodig om alle karakteristieken af te dekken. Het middel dat voor u alsuniek persoon het best past wordt dan 4 maanden voor het hooikoortsseizoen weer begint, herhaald. Daardoor wordt uw weerstand versterkt en de hooikoortsklachten verminderen elk jaar aanzienlijk.

Met name op het gebied van hooikoorts zijn de afgelopen jaren een aantal studies uitgevoerd met opmerkelijke resultaten. Er zijn in totaal tien studies gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften over de homeopathische behandeling van hooikoorts. Zeven ervan waren statistisch significant en positief voor homeopathie. Reden voor de homeopathie om daar nu ook eens het grote publiek over in te lichten. Meer informatie over deze onderzoeken vindt u op de website van de Vereniging Homeopathie.

Homeopathie voor moeder en kind

De klassieke homeopathie kan al tijdens de zwangerschap veel klachten op een natuurlijke wijze verhelpen. Daarbij kunt u denken aan slaapproblemen, misselijkheid, stemmingswisselingen en zuurbranden. Na de geboorte — en ook tijdens deze — kan de moeder verder veel baat bij de homeopathie vinden. Mogelijke hechtingen genezen beter, (borst)ontstekingen genezen sneller, de melkvloed kan worden gestimuleerd als dat nodig is. Homeopathie kan tijdens de periode van borstvoeding probleemloos worden toegepast. Zelfs voor een pasgeboren baby is de homeopathie een veilige en natuurlijke geneeswijze. Als baby’s niet voldoende drinken, onrustig zijn en huilen vanwege buikkrampen of een hardnekkige luieruitslag, kan het homeopathische middel voor sterke verbetering zorgen en daarmee de kraamtijd rustiger laten verlopen. Krentenbaard, eczeem en slaapproblemen horen verders bij de klachten die al op jonge leeftijd voor problemen kunnen zorgen en waar de homeopathie veel hulp kan bieden.

Het homeopathische proces bij Natuurlijk Eten & Genezen

 • 1. Uitgebreid gesprek
  Een uitgebreid gesprek over uw klachten, ziektegeschiedenis en uw eigenschappen.
 • 2. Zelfgenezend vermogen
  Het activeren en stimuleren van uw zelfgenezend vermogen door het homeopathisch geneesmiddel.
 • 3. Goede begeleiding
  Het begeleiden van het genezingsproces totdat het resultaat verbeterd is.

Ervaringingen met Klassieke Homeopathie bij Natuurlijk Eten & Genezen

Het eczeem van mijn zoontje is weg en wat mij nog opvalt, is dat hij sinds de korreltjes ook veel beter slaapt. Hij hoeft nu natuurlijk ook niet meer de krabben nachts.

Een blije moeder

Zodra ik last krijg van hooikoorts neem ik mijn homeopathisch middel. Dan zijn de klachten snel weer weg en ik kan ook in het voorjaar buiten blijven sporten.

Man, 45 jaar

De heftige migraine aanvallen zijn weg!  Af en toe heb ik nog een beetje hoofdpijn maar dan kan ik gewoon functioneren. Wat een verschil!

Marian

Gelukkig zijn nu alle wratten weg. Binnen enkele dagen zag je ze veranderen en nu zijn we drie weken verder en ze zijn niet meer te zien. Ik heb weer mooie handen, fijn!

Vrouw, 24

Voor mij/ons was het een fijne kennismaking met homeopathie. Het middel heeft de tweede keer goed aangeslagen bij mijn dochter van 2 jaar.  Ze is er sindsdien echt van opgeknapt; het slijm kwam los en haar hoest verdween!

Een blije moeder

U zoekt antwoorden voor uw gewichts- en/of gezondheidsvragen? Ik help u natuurlijk!

Sinds 2005 werk ik als homeopaat in mijn praktijk. De leeftijd van mensen die ik mocht begeleiden varieert van 3 maanden tot 101 jaar. Net zo uiteenlopend zijn de klachten waarmee mensen komen. Zoekt u hulp voor astma of migraine, voor darmklachten of gewrichtspijnen, of of of …u bent welkom! Ik werk samen met huisartsen en specialisten in het belang van de patiënt. Als klassiek homeopaat ben ik ingeschreven in het beschermde register voor homeopaten (NVKH-registerhomeopaten) NVKH-R.Hom®.

Sinds 2009 begeleid ik ook mensen met gewichtsproblemen en/of vragen over hun voedingspatroon. Natuurlijke voeding als basis voor een gezond lichaam met een persoonlijke aanpak, gebaseerd op uw bloedwaardes met het individueel voedingsplan.

Start 2024 met een gezonde boost

Start 2024 met een gezonde boost2 januari 2024, van de blog

Bel nu 06 49 17 30 81 of e-mail naar sabine@natuurlijketenengenezen.nl

En breng je lichaam in balans door de eigen krachten in het lichaam te stimuleren met klassieke homeopathie. Contact
×